Input:

R 185/1949 (tr.); Garance

č. 185/1949 Sb. rozh. tr.
Okolnost, že obžalovaný zůstal členem protistátní organisace i po účinnosti zákona čís. 231/1948 Sb., stačí, aby jeho jednání bylo podřazeno skutkové podstatě zločinu velezrady podle § 1, odst. 2 uved. zákona.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. září 1949, To 52/49.)
Obžalovaný byl členem illegální protistátní organisace, jejímž cílem bylo zničit samostatnost a ústavní jednotnost republiky a její demokratické zřízení. Přistoupil k této organisaci ještě za platnosti zákona čís. 50/1923 Sb. na ochranu republiky, zůstal jím však i po nabytí účinnosti zákona na ochranu lidově demokratické republiky č. 231/1948 Sb. (po 23. 10. 1948).
Státní soud uznal obžalovaného vinným zločinem velezrady podle § 1, odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaného do tohoto rozsudku státního soudu.
Z důvodů:
Odvolání namítá po právní stránce, že