Input:

184/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky Garance

č. 184/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
(1) Vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky se zakazuje.
(2) Ministerstvo vnitra může v dohodě s ministerstvy národní obrany a informací a osvěty povolit