Input:

184/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky Garance

č. 184/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. července 1949,
jímž se zakazuje vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 41, odst. 1 zákona ze dne 13. května 1936, č. 131 Sb., o obraně státu:
§ 1.
(1) Vývoz nevyvolaných snímků získaných fotograficky se zakazuje.
(2) Ministerstvo vnitra může v dohodě s ministerstvy národní obrany a informací a