Input:

R 181/1950 (tr.); Garance

č. 181/1950 Sb. rozh. tr.
Zásada, že čin spáchaný za platnosti přísnějšího starého zákona nutno posuzovati podle zákona nového, který mezi dobou spáchání činu a rozhodováním soudu nabyl účinnosti, platí i tehdy, když jde o nové vyměření trestu za čin, jímž byl pachatel ještě za platnosti starého zákona pravoplatně uznán vinným. I tu nutno čin kvalifikovat podle nového zákona.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. prosince 1949, Zm I 651/48.)
Krajský soud v Českých Budějovicích odsoudil obžalovaného před 19. červnem 1948 (t. j. před vydáním rozhodnutí presidenta republiky o amnestii) pro zločiny podvodu podle §§ 197, 199 písm. b), 200 tr. zák., krádeže podle §§ 171,173 tr. zák. a nedovoleného ozbrojování podle § 13 č. 1 zák. č. 50/1923 Sb. a pro přestupek podle §§ 32, 36 zbroj. pat. Obžalovaný podal proti rozsudku zmateční stížnost.
Před rozhodnutím o tomto opravném prostředku zastavil krajský soud podle čl. II zmíněné amnestie trestní řízení pro zločiny podvodu a krádeže a přestupek podle zbrojního patentu.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného, pokud směřovala proti výroku o vině zločinem podle § 13 č. 1 zák. č. 50/1923 Sb., kdežto v ostatních směrech ji odkázal na usnesení krajského soudu o zastavení trestního řízení;