Input:

R 181/1949 (tr.); Garance

č. 181/1949 Sb. rozh. tr.
Podporou činnosti výzvědné organisace (§ 5, odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb.) jsou i zprávy, které slouží jen k ověření znalostí, jichž organisace nabyla z jiných pramenů.
Není třeba, aby organisace k vyzvídání státního tajemství (§ 5, odst. 1, poslední případ zák. č. 231/1948 Sb.), s níž pachatel vešel ve styk, vyzvídala státní tajemství pro cizí moc nebo aby byla ve spojení s cizí mocí nebo s cizími činiteli. Patří sem i výzvědná činnost velezrádné organisace, která k provedení svých cílů potřebuje znát opatření nebo předměty uvedené v § 5, odst. 3 zák. č. 231/1948 Sb.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 29. června 1949, To 73/49.)
Státní soud uznal obžalované A a B (vedle jiných spoluobžalovaných) vinnými zločinem velezrady podle § 1, odst. 2 zák. č. 231/1948 Sb. a zločinem vyzvědačství podle § 5, odst. 1 a odst. 2, písm. b) téhož zákona, které spáchali tím, že se spolčili k pokusu o násilný převrat za účelem odstranění nynějšího státního zřízení, že obžalovaný A vešel prostřednictvím jiného vyzvědače ve styk s výzvědnou organisací a prozrazoval jí státní tajemství a že oba obžalovaní vyzradili státní tajemství účastníkům velezrádného spiknutí, s nimiž se spolčili.
Nejvyšší soud zamítl odvolání obžalovaných do tohoto rozsudku státního soudu.
Z důvodů:
Obžalovaný A sám prohlásil, že při každé návštěvě u G nabýval více přesvědčení, že G je špionem, v jehož rukou se soustřeďuje materiál, který buďto sám zpracovává nebo předkládá jinému vyzvědači. Vylíčil i činnost organisace tvořené personálem G-ovy kanceláře i druh a způsob její činnosti. I když se tedy u obžalovaného ponechá stranou otázka, do jaké míry odpovídá illegální organisace vytvořená souzenými obžalovanými pojmu organisace, jejímž účelem je vyzvídat státní tajemství ve smyslu § 5, odst. 1 zák. č. 231/1948 Sb., je nutno dát za pravdu nalézacímu soudu, že obžalovaný vešel již v osobě G ve styk s takovou organisací v úmyslu podporovat její snahy, navštěvoval-li G a prozrazoval-li mu okolnosti toho druhu, jaké sám uvádí, a zavázal-li se slibem opatřovat mu