Input:

180/1950 Sb., Nařízení o exekuci na peněžité pohledávky a plat, platné do 31.3.1964 Archiv

č. 180/1950 Sb., Nařízení o exekuci na peněžité pohledávky a plat, platné do 31.3.1964
[zrušeno č. 99/1963 Sb.]
NAŘÍZENÍ
ministra spravedlnosti
ze dne 19. prosince 1950
o exekuci na peněžité pohledávky a plat.
Ministr spravedlnosti nařizuje v dohodě s ministry práce a sociální péče, vnitra a financí podle § 530 odst. 2, § 531 odst. 1 a § 535 odst. 1 zákona č. 142/1950 Sb., o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád):
§ 1.
(1) Základní částka sloužící pro výpočet nezabavitelného platu činí 1.200 Kčs měsíčně, při výplatě za týdny 270 Kčs týdně a při výplatě za dny 45 Kčs denně.
(2) Hranice, nad niž je plat zabavitelný bez omezení, činí 9.000 Kčs měsíčně, při výplatě za týdny 2.070 Kčs týdně a při výplatě za dny 345 Kčs denně, a to vždy čistého platu.
§ 2.
Při výpočtu čistého platu se odpočítávají daň ze mzdy, pojistné národního pojištění (příspěvky na vojenskou nemocenskou péči) a příspěvky, které platí zaměstnanec do účelového jmění pro podpory při včleňování do práce.
§ 3.
Exekuci podléhají a do čistého platu se započítávají:
a) poloviny odměn za práci přes čas, za vyšší a mimořádné výkony a peněžitých náhrad za nevyčerpanou dovoleno na zotavenou;
b) z odměny za zlepšovací návrhy částka převyšující v každém jednotlivém případě 10.000 Kčs;
c) z jiných