Input:

180/1946 Sb., Vládní nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř.z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech) Garance

č. 180/1946 Sb., Vládní nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř.z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. září 1946
o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř. z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech).
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 27 nařízení státního ministerstva ze dne 8. prosince 1860, č. 268 ř. z., kterým byly vyhlášeny zásady organisace státní služby stavební:
§ 1.
Jsou-li závažné důvody, může ministerstvo techniky podle volného uvážení na žádost prominouti část doby praktického zaměstnání předepsané pro dosažení oprávnění civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra) a pro povolení k výkonu předepsané zkoušky, a to:
a) uchazečům o oprávnění civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra) nejvýše dva roky (čítajíc v to úlevu povolenou podle písm. b) pro výkon předepsané zkoušky),
b) uchazečům o povolení k výkonu předepsané zkoušky nejvýše jeden rok.
§ 2.
(1) Jsou-li závažné důvody, může ministerstvo techniky podle volného uvážení uznati na žádost v rozsahu uvedeném v odstavci 2 za praktické zaměstnání předepsané pro