Input:

R 173/1949 (tr.); Garance

č. 173/1949 Sb. rozh. tr.
Kdo převezme nebezpečný úkol, ač nemá znalosti a zkušenosti potřebné k jeho spolehlivému provedení, jedná nedbale ve smyslu § 335 tr. z.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 13. května 1949, Zm I 160/49.)
Bývalý krajský soud v Jičíně uznal obžalovaného vinným přečinem proti bezpečnosti těla podle § 335 tr. z. Rozsudek zjistil, že při slavnosti odhalení památníku padlým v D. bylo stříleno z moždířů a že střelbou byl pověřen obžalovaný, který měl v úschově tři staré moždíře a o němž bylo známo, že byl již dříve účasten při střelbě z moždířů. Obžalovaný rozmístil nabité moždíře na návsi v těsné blízkosti domů a silnice, kudy přicházel průvod a která byla lemována značným počtem dalších účastníků slavnosti. Moždíře byly velmi starého původu, jichž se již ke střílení nepoužívá, a byly nabity velmi explosivním, pro nabíjení moždířů nevhodným a přímo nebezpečným střelným prachem. Když se k místu, kde stály moždíře, přiblížil průvod, dal obžalovaný svému pomocníku pokyn, aby moždíře odpálil; přitom se poslední z odpálených moždířů roztrhl a střepinami z něho byly dvě osoby zraněny těžce a tři lehce. Obžalovaný se hájil, že ho nikdo nepověřil střelbou z moždířů, že nevěděl, kdo měl střelbu řídit a čím jsou moždíře nabity, a že sám nikdy z moždířů nestřílel.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaného.
Z důvodů:
Nalézací soud nespatřuje