Input:

R 172/1949 (tr.); Garance

č. 172/1949 Sb. rozh. tr.
K pojmu neodolatelného donucení (stavu nouze) ve smyslu § 2, písm. g) tr. z.
Pouhý příkaz k provedení trestného činu daný manželem manželce, příp. otcem trestně odpovědnému synovi, není neodolatelným donucením.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 10. května 1949, Zm II 158/49.)
Krajský soud v Uherském Hradišti uznal dne 14. ledna 1949 obžalovaného A vinným přečinem černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným černou porážkou dvou vepřů, zprostil však jeho manželku a syna obžaloby pro týž přečin.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce do osvobozujícího výroku.
Z důvodů:
Nalézací soud odůvodnil osvobozující výrok svým přesvědčením, že tito obžalovaní při nezákonné porážce dvou vepřů (pro niž byl obžalovaný A uznán vinným přečinem černého obchodu podle § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb.) samostatně nic nepodnikli, a když nějak pomáhali, plnili pouze příkaz manžela, resp. otce. Podkladem zprošťujícího výroku je tudíž právní názor, že u těchto obžalovaných byla trestnost vyloučena, jestliže poslechli tohoto rozkazu.
Tento právní názor nelze vysvětlit ve vztahu k právnímu řádu jinak,