Input:

R 170/1949 (tr.); Garance

č. 170/1949 Sb. rozh. tr.
Ke skutkovým podstatám podle § 1, odst. 1, písm. a), b) zák. č. 15/1947 Sb.
K naplnění pojmu spolupachatelství při zločinu nebo přečinu černého obchodu stačí i částečné přispění, třebas jen v podřízené roli, jen je-li vedeno týmž úmyslem jako činnost ostatních pachatelů a je tak objektivně složkou děje, který tvoří ve svém celku trestné jednání.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 26. dubna 1949, Zm II 19/49.)
Bývalý krajský soud trestní v Brně uznal tři obžalované vinnými přečinem černého obchodu podle § 1, odst. 1, písm. a), b), § 4, odst. 1 zák. č. 15/1947 Sb. spáchaným tím, že zašantročili za přemrštěnou cenu větší množství cukru na černý trh.
Nejvyšší soud zamítl zmateční stížnost obžalovaných. K námitce, že vzhledem k různé účasti obžalovaných na trestné činnosti nejsou zjištěny skutečnosti naplňující u každého z nich znaky „požadování přemrštěné ceny“ a „odnětí předmětů potřeby“, uvedl nejvyšší soud
v důvodech:
Spolupachatelství předpokládá provedení trestného činu při vědomém spolupůsobení s jinými a ve stejném zlém úmyslu. Stačí i částečné přispění, třebas jen v podřízené roli, jen když je vedeno týmž úmyslem jako činnost ostatních pachatelů a je tak objektivně složkou děje tvořícího ve svém celku trestné jednání. Těmto náležitostem odpovídá s hlediska znaků „požadování přemrštěné ceny“ a „odnětí předmětů potřeby“ zjištění napadeného rozsudku, že obžalovaný A (stěžovatel) se domluvil s obžalovaným B na vyzvednutí cukru, na jeho prodeji za pokud možno vysokou cenu a na rozdělení zisku, že příštího dne obžalovaný A doprovodil obžalovaného B k obžalovanému C (obchodníkovi), s nímž obžalovaný B