Input:

17/1946 Sb., Vyhláška, kterou se upravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové. Garance

č. 17/1946 Sb., Vyhláška, kterou se upravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové.
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 2. února 1946,
kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945,