Input:

R 168/1950 (tr.); Garance

č. 168/1950 Sb. rozh. tr.
Ke skutkové podstatě zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 40 zák. č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokra tické republiky.
Zájmy republiky jsou dotčeny již tím, že občan republiky opustí její území neoprávněně, t. j. bez souhlasu státních úřadů.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 21. dubna 1950, Tz I 32/50.)
Okresní soud v Chrudimi zprostil obžalovanou obžaloby pro pokus zločinu neoprávněného opuštění území republiky podle § 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb.
Krajský soud v Pardubicích zamítl odvolání veřejného žalobce z výroku o vině.
Nejvyšší soud vyhověl stížnosti pro zachování zákona podané generálním prokurátorem, zrušil rozsudky obou stolic a uznal obžalovanou vinnou pokusem uvedeného zločinu.
Z důvodů:
Obžalovaná chtěla v prostoru obce J. neoprávněně přejiti státní hranice do Německa se svým manželem, ale oba byli při tom zadrženi hlídkou SNB a jejich úmysl dostati se do Německa byl zmařen.
Okresní soud neshledal v jednání obžalované skutkovou podstatu nedokonaného zločinu podle § 8 tr. zák. a § 40 zák. č. 231/1948 Sb., ač zjistil všechny znaky zažalovaného zločinu po stránce objektivní a částečně – pokud jde o úmyslné jednání – i po stránce subjektivní, neboť podle jeho názoru překročení hranic ještě samo o sobě nestačí, ježto k naplnění skutkové podstaty zločinu podle § 40 uved. zák. je ještě třeba úmyslu poškoditi zájem republiky a tento úmysl soud u obžalované neshledal.
Odvolací soud zamítl odvolání veřejného žalobce, ztotožniv se s názorem nalézacího soudu.
Oba soudy pochybily při