Input:

168/1947 Sb., Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně Garance

č. 168/1947 Sb., Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně
ZÁKON
ze dne 12. září 1947
o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie musických umění v Brně.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
(1) Počátkem studijního roku 1947/48 zřizuje se v Brně vysoká škola Janáčkova akademie musických umění.
(2) Tato vysoká škola má odbory hudební a dramatický.
(3) Dobu otevření