Input:

165/1950 Sb., Zákon na ochranu míru, ve znění účinném k 1.1.1962 Archiv

č. 165/1950 Sb., Zákon na ochranu míru, ve znění účinném k 1.1.1962
[zrušeno č. 40/2009 Sb.]
ZÁKON
ze dne 20. prosince 1950
NA OCHRANU MÍRU.
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
140/1961 Sb.
(k 1.1.1962)
mění
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Lid československý v duchu svých pokrokových tradic, po hrozných zkušenostech války a fašistické okupace, rozhodl se pevně vybudovat si v míru a pokoji svůj nový a spravedlivý život, šťastný a radostný domov, rozhodl se vybudovat socialismus ve své vlasti.
Lid československý stojí pevně v táboře míru, rozhodnut bránit světový mír, ohrožený podněcovateli nové války. Přijal s nadšením výzvu II. Světového kongresu obránců míru jako výraz nezvratného odhodlání všech poctivých lidí na světě obhájit mír a zabránit nové válce.
Vyjádřil již ve svých nových, lidově demokratických zákonech jasně svou vůli chránit mírové soužití národů a trestat všechny ty, kdo mír ohrožují. U vědomí toho, že podněcovatelé nové války stupňují válečné hrozby a propagandu nové války a přecházejí k otevřeným útočným činům, vydává československý