Input:

R 165/1949 (tr.); Garance

č. 165/1949 Sb. rozh. tr.
Nejde o oprávnenú obranu, ak sa stalo poranenie pri vzájomnej bitke, v ktorej obe strany sa navzájom napádajú.
Prekročenie medzí oprávnenej obrany zo strachu, ľaku alebo zmätku predpokladá vždy, že obrana sama je podstatne odôvodnená a že bola použita iba v intenzívnejšej miere ak bola potrebná. Ak niet podmienok oprávnenej obrany, nemôže ísť ani o beztrestnosť podľa § 79, ods. 3 TRZ.
(Rozhodnutie Najvyššieho súdu zo dňa 30. marca 1949, Zm 24/49.)
Bývalý Krajský (ako porotný) súd v Trenčíne uznal obžalovaného vinným zločinom podľa §§ 301, 306 TRZ.
Najvyšší súd zamietol zmätočnú sťažnosť obžalovaného.
Z dôvodov:
Výsledkom hlavného pojednávania je zistené, že dňa 26. decembra 1947 vznikla v hostinci medzi mládencami z obce T., medzi ktorými bol aj obžalovaný, a mládencami z obce H., medzi ktorými bol poškodený P, hádka pre usporiadanie tanečnej zábavy, ktorá skončila bitkou. Keď boli potom účastníci bitky z hostinskej miestnosti vytlačení, pokračovali v bitke na dvore pred hostincom. Keď obžalovaný vyšiel z hostince, kričal, že všetkých pobije, a vystrelil niekoľko rán zo svojej