Input:

165/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují Garance

č. 165/1949 Sb., Nařízení ministryně výživy, kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují
NAŘÍZENÍ
ministryně výživy
ze dne 24. června 1949,
kterým se stanoví den, jímž některé útvary vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a zanikají a jímž se některé útvary zrušují.
Ministryně výživy nařizuje podle § 11, odst. 1 zákona ze dne 2. prosince 1948, č. 278 Sb., o Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky:
§ 1.
Dnem 30. června 1949 vplývají do Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky, zapsaného společenstva s ručením obmezeným v Praze, a zanikají:
1. Kooperativa, nákupní jednota hospodářských družstev v Praze, zapsané společenstvo s obmezeným ručením v Praze,
2. „Moragro“, jednota hospodářských družstev, zapsané společenstvo s ručením obmezeným v Brně,
3. Centrální hospodářské skladiště v Opavě, obchodní ústředí slezských hospodářských družstev, zapsané společenstvo s obmezeným ručením,