Input:

165/1947 Sb., Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména Garance

č. 165/1947 Sb., Zákon, kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
ZÁKON
ze dne 12.září 1947,
kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Ustanovení o úlevách podle zákona ze dne 11.prosince 1945, č. 165 Sb., o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména, platí také pro žádosti podané v době od 1.ledna 1947 do 31.prosince 1949