Input:

164/1950 Sb., Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky Garance

č. 164/1950 Sb., Vyhláška o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 22. listopadu 1950
o plnění peněžitých závazků z tuzemských pojištění sjednaných v československých korunách, které byly přepočteny na říšské marky.
Ministr financí vyhlašuje podle § 12 odst. 2 zákona č. 95/1950 Sb., kterým se upravují některé poměry v pojišťovnictví:
§ 1.
Peněžité závazky z tuzemských pojištění sjednaných přede dnem 10. října 1938 v československých korunách, které byly podle předpisů okupační moci přeměněny na závazky v říšských markách v poměru 1 československá koruna = 12 říšských feniků, se plní počínajíc dnem 1. srpna 1945 v československých korunách v poměru 1 říšská marka = 10 československých korun. U