Input:

R 162/1951; Garance

č. 162/1951 Sb. rozh. obč.
Odepřel-li pojištěnec v řízení o úrazový důchod podrobit se potřebnému vyšetření na klinice, možno vzít za základ pro soudní zjištění jen to, co mohl znalec vyšetřit a posoudit jinými vyšetřovacími methodami.
(Rozhodnutí krajského soudu v Hradci Králové z 26. června 1951, 8 Ok 58/51.)
Pojištěnec utrpěl při práci ve svém hospodářství úraz, při němž přišel o oko. K odškodnění úrazu přiznala mu Ústřední národní pojišťovna 40% úrazový důchod. V opravném prostředku domáhal se pojištěnec přiznání vyššího důchodu a uváděl, že musil přerušit práci pro celkovou nevolnost, bolesti hlavy, zvracení a špatné vidění, takže jeho pracovní schopnost je snížena o víc než o 40%.
Okresní soud v Hradci Králové návrh o přiznání vyššího důchodu zamítl. V odůvodnění uvedl, že podle znaleckého posudku, k němuž se připojil, činí snížení výdělečné schopnosti navrhovatelovy jen 40%.
Krajský soud nevyhověl odvolání navrhovatele.
Z odůvodnění:
Odvolací soud dal vyšetřit navrhovatele novým lékařským znalcem universitním profesorem a přednostou neurologické kliniky, jehož posudek vyzněl v ten smysl, že neurotickou složku navrhovatelovy invalidity možno hodnotit jen potud, pokud má organický původ, t. j. pokud je v souvislosti s úrazem. S tohoto hlediska možno neurosu organického původu hodnotit 10% navíc ke ztrátě oka, která se oceňuje 25 až 30%. Znalec se zřetelem k údajům navrhovatele, který uváděl, že prý musel přerušit práci pro celkovou nevolnost,