Input:

16/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu Garance

č. 16/1949 Sb., Vládní nařízení, kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. ledna 1949,
kterým se upravují některé nároky zaměstnaných důchodců v počátečním období pětiletého hospodářského plánu.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42, odst. 1 zákona ze dne 27. října 1948, č. 241 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
(1) Poživatelům důchodu invalidního, starobního nebo vdovského, přiznaného podle některého z předpisů o veřejnoprávním sociálním pojištění platných (použivatelných) před 1. říjnem 1948, kteří v době od 1. září 1946 do 30. září 1948 byli jako důchodci zaměstnáni po dobu aspoň 6 měsíců, nárok na důchod nezaniká, po případě důchod se nekrátí, proto, že v zaměstnání pokračují i po 30. září 1948.
(2) Nárok na důchod invalidní, starobní nebo vdovský, přiznaný podle některého z předpisů o veřejnoprávním sociálním