Input:

159/1949 Sb., Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent Garance

č. 159/1949 Sb., Zákon, kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent
ZÁKON
ze dne 15. června 1949,
kterým se zrušuje poplatkový ekvivalent.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Všechny předpisy o poplatkovém ekvivalentu, zvláště zákon ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb., o poplatkovém ekvivalentu, a dekret presidenta republiky ze dne 23. října 1945, č. 107 Sb., o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské, pozbývají platnosti dnem 30. června 1949.
§ 2.
Ministr financí může nařízením změniti a doplniti dosavadní předpisy o poplatkovém ekvivalentu, pokud je toho třeba k