Input:

R 157/1951; Garance

č. 157/1951 Sb. rozh. obč.
Jestliže u obou rodičů jsou stejné předpoklady pro řádnou výchovu dítěte, je dát zpravidla přednost výchově u matky, jde-li o dítě útlého věku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Uherském Hradišti z 3. dubna 1951, 5 Ok 132/51.)
Soudním rozhodnutím byly dvě nezletilé děti ve stáří 3 a 41/2 roku odňaty z výživy a výchovy rodičů a svěřeny do výživy a výchovy péče o mládež, která je umístila v Dětském domově. K odnětí dětí z výchovy rodičů došlo v době, kdy rodiče žili ve společné domácnosti, jejich manželství bylo však rozvráceno a docházelo mezi nimi k denním hádkám. Když později bylo manželství rodičů rozvedeno a matka dětí se od otce odstěhovala, navrhl otec, aby děti byly svěřeny do výživy a výchovy jemu. V návrhu uvedl, že obývá dosavadní byt, zatím co matka bydlí v internátě, takže po této stránce by bylo u něho o děti dobře postaráno. Mimo to má prý možnost vzít si k sobě starší ženu, která by připravila jídlo a děti odvedla do jeslí. Po návratu ze zaměstnání by se dětem věnoval on.
Matka dětí se vyslovila proti tomu, aby děti byly svěřeny do výživy a výchovy otci. Navrhla, aby byly svěřeny jí, ježto vzhledem k útlému věku dětí je k péči o ně povolána v prvé řadě ona jako matka a tvrdila, že byt bude přidělen tomu, komu budou svěřeny děti.
Okresní soud v Gottwaldově svěřil děti do výživy a výchovy matce s tím omezením, že je povinna ponechat je zatím v Dětském domově a že si je bude moci vzít k sobě až soudu prokáže, že má vhodný byt. Otci pak soud uložil, aby přispíval na výživu a výchovu každého z obou dětí 500 Kčs měsíčně. Z odůvodnění: Soud zjistil, že