Input:

R 153/1950; Garance

č. 153/1950 Sb. rozh. obč.
Přihláška k pojištění podaná národním správcem, v níž byl charakter přihlašovaného jako národního správce výslovně uveden, nemůže založit ani faktické pojištění národního správce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 16. listopadu 1949, Rp 12/49.)
Okresní národní pojišťovna v Chebu výměrem z 13. července 1918 předepsala konfiskované firmě v národní správě pojistné za národního správce. Stalo se tak podle přihlášky, kterou národní správce sám vyplnil a v níž vyznačil svou funkci národního správce.
Okresní národní výbor v Chebu nevyhověl stížnosti národní správy firmy proti tomuto výměru.
Krajský soud stížnosti národní správy vyhověl a napadený výměr pojišťovny zrušil.
Z důvodů:
Funkce národního správce nezakládá sama o sobě pracovní poměr, neboť nevzniká soukromoprávní pracovní smlouvou, nýbrž opatřením příslušného orgánu lidové správy (§§ 7, 16, 21, 22, 23 dekr. č. 5/1945 Sb.). Národní správce nepodléhá tudíž pojistné povinnosti podle §§ 2, 3 zák. č. 99/1948 Sb., která se vztahuje jen na zaměstnance, a ani přihláška zaměstnavatele přijatá pojišťovnou nemohla zde pojistný poměr založit. Napadený výměr, který vychází z názoru, že národní správce je zaměstnancem stěžovatelky,