Input:

15/1955 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění Garance

č. 15/1955 Sb., Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
USNESENÍ
Národního shromáždění
ze dne 21. března 1955
o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění.
Národní shromáždění republiky Československé schvaluje
zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění ze dne 28. prosince 1954, č. 1 Sb. z roku 1955, o státní správě ve věcech plavby,
zákonné opatření předsednictva Národního