Input:

R 15/1950 (tr.); Garance

č. 15/1950 Sb. rozh. tr.
Při odsouzení pro přečin podle § 26 dekr. č. 5/1945 Sb. posoudí soud podle volného uvážení, který druh trestu na svobodě (vězení či tuhé vězení) pokládá podle povahy činu a stupně viny pachatelovy za přiměřený.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 23. srpna 1949, To 196/49.)
Okresní soud v Aši uznal obžalovaného vinným přečinem podle § 26 písm. b) dekr. č. 5/1945 Sb. a uložil mu vedle trestu peněžitého trest na svobodě bez uvedení jeho druhu. Stejně označil i náhradní trest na svobodě za nedobytný trest peněžitý.
Krajský soud z podnětu odvolání veřejného žalobce určil, že trestem na svobodě v souzeném případě je tuhé vězení.
Z důvodů:
Okresní soud uložil obžalovanému jako trest hlavní trest na svobodě, aniž určil jeho druh. I za nedobytný trest peněžitý stanovil přiměřený trešt na svobodě bez uvedení jeho druhu.
Ustanovení § 26 dekr. č. 5/1945 Sb. stanoví jako trest za přečin v něm uvedený