Input:

R 149/1950; Garance

č. 149/1950 Sb. rozh. obč.
Za poistenca, ktorý po uplatnení nároku na dôchodok zomrel, vstupujú do konania a nadobúdajú nárok na sročné dávky iba osoby v § 225 zák. č. 99/1948 Sb. vymenované v poradí tam uvedenom. Vnuk nie je v takom prípade aktívne legitimovaný.
(Rozhodnutie Krajského súdu v Banskej Bystrici zo 4. novembra 1949, Cp 284/49.)
Žalobník, vnuk zomrelého poistenca, podal žalobu o sociálny dôchodok uvádzajúc, že svojho starého otca,