Input:

149/1946 Sb., Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví Archiv

č. 149/1946 Sb., Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví
[zrušeno nepřímo č. 245/1946 Sb.]
ZÁKON
ze dne 8. července 1946
o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Účinnost dekretu presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech, ve znění zákona ze dne 24. ledna 1946, č. 22 Sb., jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o