Input:

147/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem Garance

č. 147/1960 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 3. října 1960
o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 6 zákona č. 98/1950 Sb., o zrušení Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství a fondů