Input:

146/1949 Sb., Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu, platné do 31.5.1950 Archiv

č. 146/1949 Sb., Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitostí pro stavby v období pětiletého plánu, platné do 31.5.1950
[zrušeno č. 280/1949 Sb.]
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o poplatkových a dávkových úlevách při postupu nemovitosti pro stavby v období pětiletého plánu.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Právní jednání, listiny a úřední úkony, jichž je třeba při postupu nemovitostí podle § 7 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1948, č. 296 Sb., o opatřeních ve stavebnictví v pětiletém plánu, jsou osvobozeny od poplatků, dávek za úřední výkony ve věcech správních a dávky z