Input:

145/1950 Sb., Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku Garance

č. 145/1950 Sb., Zákon o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku
ZÁKON
ze dne 25. října 1950
o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Ministr financí v dohodě se zúčastněnými členy vlády upravovat nařízením