Input:

R 143/1951; Garance

č. 143/1951 Sb. rozh. obč.
Není věcí rejstříkového soudu, aby zkoumal, zda při zřizování komunálního podniku, který žádá, aby byl zapsán do podnikového rejstříku, byl zachován předepsaný postup.
Vyhovuje-li ohláška komunálního podniku k zápisu ustanovení § 12 zák. č. 167/1950 Sb., o komunálních podnicích, má být podnik zapsán.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 22. května 1951, 5 Ok 131/51.)
Okresní soud v Českých Budějovicích zamítl žádost komunálního podniku o zápis podniku do podnikového rejstříku a k odůvodnění uvedl: Podle oběžníku ministerstva vnitra ze dne 26. ledna 1951 č. 53-VI/3 může se rada vedoucího národního podniku teprve pak usnést na zřízení komunálního podniku, když dohlédací národní výbor případně dohlédací úřad udělí souhlas s jeho zřízením. V daném případě je dohlédacím úřadem ministerstvo vnitra. Jelikož k žádosti o zápis komunálního podniku nebyl předložen doklad o souhlasu tohoto ministerstva se zřízením podniku, byla žádost podniku vrácena s výzvou, aby tento doklad předložil. Komunální podnik vrátil však žádost opět bez žádaného dokladu s vyjádřením, že oběžník ministerstva vnitra, na který se soud odvolává, je jen interní povahy a že došlo-li k usnesení o zřízení národního podniku, je z toho patrno, že potřebný souhlas byl udělen. S tímto názorem nelze souhlasit. Uvedený oběžník ministerstva vnitra byl uveřejněn v druhém díle úředního listu z roku 1951 jako vyhláška č. 29. Tím bylo dáno najevo, že jde o pokyny, které mají všeobecnou závažnost a jimiž tedy jsou povinny řídit se všechny úřady a soudy. Kdyby šlo jen i interní pokyn, byl by tento oběžník dán na vědomí pouze národním výborům. Okolnost, že došlo k usnesení o zřízení komunálního podniku, není ještě důkazem, že při tom bylo dbáno zásad stanovených zmíněným oběžníkem.
Krajský soud vyhověl stížnosti komunálního podniku a nařídil zápis komunálního podniku do obchodního rejstříku.
Z odůvodnění:
Podle § 12 zákona č. 167/1950 Sb. se komunální podnik zapisuje do podnikového rejstříku na základě ohlášky k