Input:

R 142/1950; Garance

č. 142/1950 Sb. rozh. obč.
Vydala-li okresní národní pojišťovna jako organisační složka Ústřední národní pojišťovny omylem poukaz k převozu nemocného z nemocnice do jiného léčebného ústavu, uhradí náklady převozu, i když nemocný již neměl nárok na dávky nemocenského pojištění.
Ve sporu o náhradu nákladů takového převozu jde o věc národního pojištění; v řízení se proto použije zásad §§ 50 a násl. zákona č. 319/1948 Sb., o zlidovění soudnictví.
(Rozhodnutí krajského soudu v Českých Budějovicích z 5. prosince 1949, Cpo 8/49.)
Bývalý pojišťovací soud v Českých Budějovicích zamítl žalobu, kterou se všeobecná veřejná nemocnice v Českých Budějovicích domáhala na okresní národní pojišťovně v Českých Budějovicích jako organisační složce Ústřední národní pojišťovny náhrady za převoz nemocného z nemocnice do ústavu pro duševně choré, provedený podle poukazu žalované. Zamítnutí žaloby odůvodnil tím, že poukaz byl vydán omylem po uplynutí ochranné lhůty podle § 97 zák. č. 221/1924 Sb.
Krajský soud odvolání vyhověl a napadený rozsudek změnil tak, že uznal žalovanou Ústřední národní pojišťovnu, zastoupenou organisační složkou okresní národní pojišťovnou, povinnou zaplatit žalující nemocnici náklady převozu.
Z důvodů:
Podle § 198 odst. 1 zák. č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, jsou veřejné nemocnice povinny na písemný poukaz pojišťovny nebo jejího lékaře přijmout osoby, které mají nárok na ústavní ošetřování, a poskytovat jim potřebné léčení a ošetřování po dobu, po kterou to jejich zdravotní stav vyžaduje. Za to přejímá pojišťovna úhradu celé ošetřovací sazby bez časového omezení (§ 198 odst. 4). Podle čl.