Input:

142/1946 Sb., Vyhláška o změně lhůt pro podávávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů Garance

č. 142/1946 Sb., Vyhláška o změně lhůt pro podávávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů
VYHLÁŠKA MINISTRA FINANCÍ
ze dne 6. června 1946
o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů.
Podle § 7, odst. 1 vládního nařízení ze dne 24. dubna 1936, č. 109 Sb., kterým se vydávají k provedení § 33 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb., o akciové bance cedulové, podrobné předpisy o evidenci obchodních úvěrů a doplňuje se vládní nařízení ze dne 2.