Input:

140/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů Archiv

č. 140/1948 Sb., Vládní nařízení, jímž se upravuje seznam přepychových předmětů
[zrušeno č. 276/2023 Sb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 25. května 1948,
jímž se upravuje seznam přepychových předmětů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1, odst. 2 zákona ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň):
Čl. 1.
Vyloučení některých přepychových předmětů ze seznamu.
Ze seznamu přepychových předmětů připojeného k zákonu č. 200/1947 Sb., o přepychové dani se vylučují přepychové předměty uvedené v položkách 76, 80, 81, 82, 99 a 102.
Čl. 2.
Změny v některých položkách.
Seznam přepychových předmětů se mění takto:
1. Položka 101 zní: