Input:

136/1949 Sb., Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů Garance

č. 136/1949 Sb., Zákon, jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů
ZÁKON
ze dne 11. května 1949,
jímž se činí některá opatření ve věcech konfiskovaných patentů.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Lhůty k zaplacení ročních poplatků (§114 patentního zákona) za patenty konfiskované dekretem presidenta republiky ze dne 21.června 1945,č.12 Sb, o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa, nařízením Slovenské národní rady ze dne 23. srpna 1945, č. 104 Sb. n. SNR, o konfiskování a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů jakož i zrádců a nepřátel slovenského národa, ve znění předpisů je měnících a doplňujících, nebo dekretem presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících, (dále jen „konfiskované patenty“) se prodlužují do uplynutí