Input:

136/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních Garance

č. 136/1948 Sb., Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 18. května 1948,
kterým se mění a doplňují sazebníky dávek za úřední výkony ve věcech správních.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 16, odst. 2 zákona za dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů:
Čl. I.
Dávkové sazebníky, připojené jako jeho součást k vládnímu nařízení ze dne 14. ledna 1947, č. 7 Sb., jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních, se mění a doplňují takto:
1. Zrušují se
a) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) položka č. 6, písm. xx),
b) v sazebníku N („Sazebník pro obor zemědělský“) položka č. 8,
c) v sazebníku U („Sazebník pro obor národní obrany“) položka č. 11;
2. mění se podle přílohy tvořící součást tohoto nařízení
a) v sazebníku B („Sazebník S pro obor veřejné vnitřní správy“) položky č. 2 a 51,
b) v sazebníku E („Sazebník pro obor živností a obchodu“) Ustanovení položky č. 6, písm. tt), uu), vv), a poznámka k položce č. 33,
c) v sazebníku O („Sazebník pro obor zdravotnictví“)