Input:

136/1947 Sb., Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afhganistánským, sjednané výměnou nót v Berlíně dne 21 října 1937 Archiv

č. 136/1947 Sb., Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afhganistánským, sjednané výměnou nót v Berlíně dne 21 října 1937
[zrušeno č. 96/2010 Sb.m.s.]
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 19.července 1947
o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, sjednané