Input:

135/1949 Sb., Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení Garance

č. 135/1949 Sb., Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
ZÁKON
ze dne 11. května 1949
o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Poštovné za soudní zásilky (dále jen „poštovné“) platí soudy ze státní pokladny.
§ 2.
Na úhradu poštovného se vybírá přirážka ke všem soudím poplatkům, vyjma paušální poplatek za projednání pozůstalosti. Přirážka činí 40 % platné sazby soudního poplatku; zaokrouhlí se dolů na celé Kčs nebo, činí-li méně než 1 Kčs, na 50 hal. Jinak platí o této přirážce předpisy o poplatku, k němuž se vybírá.
§ 3.
(1) Na úhradu poštovného ve sporech o nároky pojištěnců a důchodců (jejich rodinných příslušníků nebo pozůstalých) z národního pojištění zaplatí Ústřední národní pojišťovna paušální částku, kterou ke konci kalendářního roku stanoví ministr spravedlnosti v dohodě s ministry financí a sociální péče a po slyšení Ústřední národní pojišťovny, přihlížeje při tom k počtu a složitosti sporů, Stanovená částka je splatná