Input:

R 135/1949; Garance

č. 135/1949 Sb. rozh. obč.
Pravomocné usnesení vydané ve sporném řízení nemůže soud změnit, nejde li o usnesení upravující toliko řízení sporu.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 17. května 1949, R II 58/49.)
Okresní soud v Horšovském Týně vydal ve sporu k námitce žalovaného a k návrhu žalobcovu podle § 261a), odst. 2 c. ř. s. usnesení, jímž vyslovil svou místní nepříslušnost a postoupil spor jinému okresnímu soudu. Ač proti takovému usnesení není podle § 261a),, odst. 5 c. ř. s. přípustný opravný prostředek, prohlásily obě strany, že se vzdávají opravných prostředků. Potom však žalobce učinil návrh, aby soud prvé stolice toto usnesení sám zrušil, protože prý se příčí ustanovení § 77 j. n. Návrh oddůvodnil tím, že za účinnosti zákona o zlidovění soudnictví č. 319/1948 Sb. může soud sám zrušiti usnesení, které není v souladu se