Input:

R 134/1951; Garance

č. 134/1951 Sb. rozh. obč.
Exekuci na dosud nevybranou část platu nelze povolit jako exekuci na peněžité pohledávky, nýbrž jen jako exekuci na plat.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze 17. května 1951, 7 Ok 117/51.)
Okresní soud v Kraslicích povolil vymáhajícímu věřiteli exekuci na část platu, který dlužníku příslušel podle rozsudku okresního soudu v Čáslavi proti zaměstnavateli ve výši 4.100 Kčs, jako exekuci na pohledávku bez jakéhokoliv omezení.
Krajský soud ke stížnosti dlužníka změnil usnesení okresního soudu tak, že na uvedenou částku platu povolil exekuci jen jako exekuci na plat s omezeními podle nařízení ministra spravedlosti č. 180/1950 Sb.
Odůvodnění:
Stěžovatel vytýká právem prvému soudu, že povolil exekuci na jeho dosud nevybranou část platu nesprávně a v rozporu s předpisy §§ 529 a násl. o. s. ř. Vymáhající věřitel sice navrhl, aby exekuce na tuto část dlužníkova platu byla povolena a vedena jako exekuce na pohledávku, první soud však přehlédl, že exekuci na plat lze vést jen tak, že podle §§ 531, 535 o. s. ř. a nařízení min. sprav, č. 180/1950 Sb. zůstává dlužníkův plat z části neexekvovatelný, zatím co exekuce na jinou peněžitou