Input:

R 134/1950; Garance

č. 134/1950 Sb. rozh. obč.
Rozhoduje-li odvolací soud po nabytí účinností zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, o odvolání proti rozsudku z dřívější doby, jímž bylo manželství rozloučeno, musí přihlédnout k tomu, zda rozvod není v rozporu se zájmem nezletilých dětí. Rozhodnutí, jímž se manželství rozvádí, nesmí vydat, dokud nejsou pro dobu po rozvodu upravena práva a povinnosti rodičů stran dětí a jejich majetku.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech ze 4. ledna 1950, Co 114/49.)
Okresní soud v Aši rozsudkem ze 17. června 1949 rozloučil k žalobě manžela manželství, z něhož tu jsou nezletilé děti, z viny obou stran pro hluboký rozvrat, způsobený hlavně nevěrou obou manželů a zanedbáváním povinností manželky ve společné domácnosti, a pro nepřekonatelný odpor [§ 13 lit. h), i) manž. novely č. 320/1919 Sb.].
Krajský soud usnesením ze 4. ledna 1950 vyhověl odvolání žalované manželky, zrušil napadený rozsudek a uložil prvnímu soudu, aby dále jednal a znovu rozhodl.
Z důvodů:
Odvolací soud je vázán ustanoveními zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1950. Podle hlavy první části třetí uvedeného zákona musí soud, jsou-li splněny podmínky uvedené v § 30, zrušit manželství rozvodem; tím byl odstraněn dosavadní rozvod manželství od stolu a lože. Podle