Input:

134/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují Garance

č. 134/1947 Sb., Vládní nařízení, jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. července 1947,
jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2, odst. 2 a 3 zákona ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků (dále jen „ zákon“):
§ 1
(1) Z povinnosti stanovené v § 1 zákona se vyjímají tyto další výrobky:
a) u podniků výrobních i u podniků obchodních:
krmiva původu rostlinného, živočišného, nerostného a krmiva vitaminosní, strojená hnojiva;
b) toliko u podniků výrobních:
kámen lomový, kámen dlažební, štěrk,
broušené a neleštěné výrobky keramické, pokud jsou určeny pro práce stavební,
vápno,
cementové zboží, pokud je určeno pro práce stavební,
cihly, tašky, hliněné trouby, nepolévané.
(2) Výrobky uvedenými v odstavci 1 se rozumějí:
a) předměty jmenované v příloze č. 1 (seznam předmětů, vyňatých u podniků výrobních i u podniků obchodních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávající částky) a v příloze č. 2 (seznam předmětů, vyňatých toliko u podniků výrobních z povinnosti odváděti cenové vyrovnávající částky), které jsou součástí tohoto nařízení;
b) předměty, které patří do okruhu předmětů jmenovaných v seznamech.
(3) Z povinnosti stanovené v § 1 zákona se dále vyjímají spediční výkony při dovozu zboží z ciziny a při vývozu zboží do ciziny.
§ 2
U piva se povoluje vynětí z povinnosti stanovené v § 1 zákona podnikům vyrábějícím pivo jenom potud, že se