Input:

R 133/1951; Garance

č. 133/1951 Sb. rozh. obč.
Vstupuje-li prokurátor do řízení teprv podáním opravného prostředku, musí opravný prostředek podat ve lhůtě, která plyne alespoň jednomu z účastníků.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 30. května 1951, 34 Ok 181/51.)
Do usnesení okresního soudu civilního v Praze, jímž byla určena odhadní cena nemovitostí, podal stížnost okresní prokurátor, který teprv touto stížností vstoupil do řízení.
Krajský soud stížnost jako opožděnou odmítl.
Z odůvodnění:
V občanskoprávních věcech není sice prokurátor účastníkem řízení, má však od svého vstupu do řízení procesní postavení účastníka (§§ 5, 6 o. s. ř.). Musí přijmout řízení v takovém stavu, v jakém je. Vstupuje-li do řízení odvoláním nebo stížností, jak tomu je v projednávaném případě, platí