Input:

R 133/1949; Garance

č. 133/1949 Sb. rozh. obč.
K určitosti návrhu na povolení exekuce na nepřímý plat podlé § 9, odst. 2 zák. č. 47/1947 Sb. stačí, je-li v návrhu uvedeno, že dlužník koná trvale práce v hospodářství své manželky a že se navrhuje zabavení náhrady, která patří dlužníku za tyto práce.
(Rozhodnutí krajského soudu v Plzni z 6. května 1949, R II 76/49.)
Okresní soud v Přešticích zamítl návrh na povolení exekuce zabavením a přikázáním k vybrání náhrady, která přísluší dlužníku za práce, jež koná dlužník pro svou manželku v jejím hospodářství. Toto rozhodnutí odůvodnil okresní soud tím, že není oprávněn konat šetření za účelem zjištění zabavitelnosti platu a určení výše nezabavitelné částky, nýbrž že údaje potřebné pro rozhodnutí má uvést věřitel podle § 3, odst. 2 a § 54, č. 3 ex. ř. ve svém návrhu.
Krajský soud vyhověl rekursu vymáhajícího věřitele a exekuci povolil.
Z důvodů:
Jde o návrh na povolení exekuce na nepřímý plat dlužníka podle § 9, odst. 2 zák. č. 47/1947 Sb. I pro takový návrh platí předpisy §§ 3 a 55 ex. ř., že povolující soud rozhoduje bez slyšení stran a bez ústního jednání podle spisů. Prvému soudu nutno dáti za pravdu potud, že soud povolující exekuci není povinen ani oprávněn, aby sám zjišťoval okolnosti, které jsou rozhodné a podstatné pro navrhované soudní rozhodnutí a je naopak povinností vymáhající strany, aby již v návrhu na povolení exekuce podle § 54 ex. ř. uvedla veškeré údaje potřebné pro povolení žádané exekuce.
Vymáhající strana si zřejmě dobře neuvědomuje podstatu a smysl zákona o exekuci na platy č. 47/1947 Sb., žádá-li, aby soud výslechem dlužníka a slyšením manželky dlužníka jako svědkyně zjistil, jaké práce, jakého druhu a důležitosti dlužník pro svoji