Input:

133/1947 Sb., Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské Garance

č. 133/1947 Sb., Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 3. července 1947
o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské.
Podle § 3, odst. 1, č. 1 dekretu presidenta republiky ze dne 19. září 1945, č. 79 Sb., o zatímní