Input:

133/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského Garance

č. 133/1945 Sb., Dekret presidenta republiky, kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
DEKRET PRESIDENTA REPUBLIKY
ze dne 27. října 1945,
kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského.
K návrhu vlády ustanovuji:
§ 1.
Pro vědecké výzkumné práce v oboru výchovy a vyučování a pro přípravu účelného využití jejich výsledků ve školství se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského v Praze a jeho pobočka v Brně.
§ 2.
(1) Organisační statut Výzkumného ústavu pedagogického a jeho pobočky vydá ministr školství a