Input:

132/1946 Sb., Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců Garance

č. 132/1946 Sb., Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců
ZÁKON
ze dne 16. května 1946
o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Výměra výslužného státních zaměstnanců, kteří nemají podle platných předpisů nárok na plně výslužné po 35leté nebo kratší skutečné započitatelné služební době, činí až do prvých deseti let doby započitatelné pro nárok na výslužné 40 %, a za každý další započitatelný rok 2,4 % pensijní základny, nejvýše však 100 % této základny.
§ 2.
Státními zaměstnanci podle tohoto zákona se rozumějí státní zaměstnanci v činné službě, pro něž platí zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon), nebo předpisy podle tohoto zákona vydané.
§