Input:

R 13/1953; Garance

č. 13/1953 Sb. rozh. obč.
Opatrovník nepřítomného manžela nemůže jménem nepřítomného popřít otcovství k dítěti, jež se narodilo manželce nepřítomného.
(Rozhodnutí krajského soudu v Brně z 8. dubna 1952, 8 Ok 68/52.)
Opatrovník nepřítomného manžela podal jménem manžela žalobu, v níž odpíral otcovství k dítěti, jež se narodilo manželce nepřítomného manžela.
Okresní soud v Mikulově žalobu zamítl.
Krajský soud z podnětu odvolání rozsudek prvého soudu Ri s řízením, jež mu předcházelo, zrušil a žalobu odmítl.
Odůvodnění:
Právo popřít otcovství k dítěti ve smyslu § 48 zákona o právu rodinném je čistě osobním právem manželovým a nepřísluší proto nikomu jinému, zejména ani opatrovníku, leč by tak stanovil zákon. Ten však ustanovuje jedinou výjimku pro