Input:

R 127/1951; Garance

č. 127/1951 Sb. rozh. obč.
Zástavní práva, která váznou na částech majetku svěřeného národnímu podniku do správy a určených k tomu, aby jich národní podnik trvale užíval, zanikají bez náhrady. Knihovní soud je vymaže k návrhu národního podniku s odvolaním na zákon č. 103/1950 Sb. Závazky, pro které bylo zástavní právo zřízeno, tím však nezanikají.
(Rozhodnutí krajského soudu v Karlových Varech z 28. června 1951, 7 Ok 217/51.)
Okresní soud v Sokolově, pobočka v Lokti, zamítl návrh národního podniku na závadprosté odepsání domu se stavební parcelou a zahradou z původní vložky do vložky nové a na vklad vlastnického práva v této nové vložce pro Československý stát s vyznačením národního podniku. Své rozhodnutí odůvodnil tím, že v příslušné vložce vázne zástavní právo pro pohledávku peněžního ústavu a není prokázáno, že tato pohledávka zanikla nebo že peněžní ústav dal k závadprostému odepsání souhlas.
Kraský soud změnil ke stížnosti národního podniku usnesení okresního soudu tak, že povolil závadprosté odepsání uvedených nemovitostí z původní vložky, jejich zápis do vložky nové a v této vložce vklad vlastnického práva pro Československý stát s vyznačením národního podniku.
Z odůvodnění:
Jde o to, má-li zůstat nadále v pozemkové knize na nemovitostech, patřících nyní k národnímu podniku, zástavní právo pro pohledávku