Input:

R 127/1950 (tr.); Garance

č. 127/1950 Sb. rozh. tr.
I při odsouzení pro zločin zneužití úřední moci podle § 101 tr. zák. musí soud vyslovit propadnutí majetkového prospěchu poskytnutého úředníkovi, a to podle velícího předpisu § 9 zák. č. 178/1924 Sb., o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství.
(Rozhodnutí nejvyššího soudu z 23. prosince 1949, Zm II 150/49.)
Krajský soud v Olomouci uznal obžalovaného, který byl úředníkem ÚNV, vinným zločinem zneužití úřední moci podle § 101 tr. zák. spáchaným tím, že podle dohody se spoluobžalovaným zařídil proplacení fingovaných účtů pokladnou ÚNV, jež spoluobžalovaný předkládal za domněle dodané, ve skutečnosti však městu nedodané uhlí. O částky těmito machinacemi získané se rozdělili. Krajský soud nevyslovil propadnutí částek, jež obžalovaný obdržel.
Nejvyšší soud vyhověl zmateční stížnosti veřejného žalobce a vrátil věc nyní příslušnému okresnímu soudu v Olomouci, aby rozhodl o propadnutí majetkového prospěchu, který obžalovaný získal ze zločinu zneužití úřední moci podle § 101 tr. zák.
Z