Input:

R 127/1949; Garance

č. 127/1949 Sb. rozh. obč.
Spor o povinný díl nelze přerušit do pravomocného skončeni pozůstalostního řízení.
(Rozhodnutí krajského soudu v Praze z 19. dubna 1949, R XXIII 56/49.)
Okresní soud civilní v Praze přerušil k návrhu žalující strany spor o povinný díl do pravomocného skončení pozůstalostního řízení. V důvodech rozhodnutí uvedl: Je nesporné, že nárok žalující strany na povinný díl byl již pravomocně zjištěn rozsudkem a že tento povinný díl není dosud vyměřen v pozůstalostním řízení, jež není skončeno. Vyměření povinného dílu je však vyhrazeno projednání pozůstalosti a podle výsledku pozůstalostního řízení bude patrno, zda a pokud je žaloba o povinný díl ještě aktuální. Závisí tedy rozhodnutí této právní věci zčásti na výsledku pozůstalostního řízení (§ 190 c. ř. s.).
Krajský soud vyhověl rekursu